Vitendo Sita vya Kukomesha Ukatili Dhidi ya Watoto

By Khadija Mbesa

Kila mwaka, Zaidi ya Watoto bilioni moja ni wahasiriwa wa unyanyasaji. Takwimu hizi zimeongezeka baada ya janga la korona kusambaa.

viongozi wa mashirika yaliyojitolea kukomesha ukatili dhidi ya watoto, wanawasihi viongozi serikalini, sekta binafsi, jamii za waumini, mashirika ya pande zote, asasi za kiraia na mashirika ya michezo kuchukua wakati huu na kuwa mabingwa wa ajenda hii katika nchi zao, mashirika, mitandao na jamii. wanatoa wito kwa viongozi hawa kuweka kipaumbele kuwalinda watoto katika sera zao, mipango, bajeti na mawasiliano, na kufanya kazi pamoja kutoa hatua sita za kubadilisha mchezo kumaliza uhasama dhidi ya watoto:

  • Kwa kupiga marufuku aina zote za ukatili dhidi ya watoto ifikapo mwaka 2030
  • Kuandaa wazazi na walezi kuwaweka Watoto wao salama
  • kufanya mtandao kuwa sehemu ya usalama kwa watoto
  • kufanya shule ziwe salama, zisizo na vurugu na zinazojumuisha
  • Kukinga watoto kutokana na vurugu katika mazingira ya kibinadamu
  • Uwekezaji zaidi, unaotumika vizuri.

Lazima tuunde ulimwengu ambao kila mtoto anaweza kukua na kustawi kwa hadhi; ambapo vurugu na unyanyasaji wa watoto ni haramu kisheria na haikubaliki kijamii; ambapo uhusiano kati ya wazazi na watoto huzuia usambazaji wa vurugu kati ya kizazi; ambapo watoto katika kila jamii wanaweza kuchukua faida ya ulimwengu wa dijiti kwa kujifunza, kucheza na kushirikiana; ambapo wasichana na wavulana hupata matokeo yenye nguvu ya ukuaji na elimu kwa sababu shule na mazingira mengine ya kujifunzia ni salama, yanahusu jinsia, yanajumuisha na yanaunga mkono; ambapo michezo ni salama kwa watoto; ambapo kila juhudi hufanywa kulinda watoto walio katika mazingira magumu zaidi kutoka kwa aina zote za unyanyasaji na unyonyaji  pamoja na wale wanaoishi katika mazingira ya mizozo na udhaifu (pamoja na udhaifu wa hali ya hewa)

Kila mtu akitilia maanani vitendo hivi basi tutakuwa na tamaa ya kukomesha ukatili dhidi ya Watoto ifikapo mwaka 2030. Tufanye mazingira yetu yawe yenye usalama kwa Watoto wetu.

unaweza pata taarifa zaidi kutoka https://reliefweb.int/report/world/together-endviolence-leaders-statement-six-game-changing-actions-end-violence-against

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *